• ภาษาไทย
    • English

โครงการคิดดีที่ศรีวิชัย (KIDDEE@Srivijaya)

วันที่ 8 กันยายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมโครงการคิดดีที่ศรีวิชัย (KIDDEE@Srivijaya)ร่วมกับคณะกรรมการผู้นำการเปลี่ยนแปลง มทร.ศรีวิชัย โดยมี น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง สพ.ญ.ดร.นิจจารีย์ญาศิริศรีโรสพ.ญ.ซาร่า นิแอ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ได้จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้และการฝึกปฏิบัติการทางสัตวแพทย์ ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ Historic Center ถนนนางงาม ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา