• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ประจำปี 2560 ในวันที่ 24กันยายน 2561