• ภาษาไทย
    • English

ต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก James Cook University, Australia ระหว่าง 19 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีฯ สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ สพ.ญ.ดร.กิติกานต์ สกุณาร่วมต้อนรับนักศึกษาฝึกงานจาก James Cook University, Australia ระหว่าง 19 พ.ย. - 4 ธ.ค. 61