• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณปราจรีย์ สวัสดิ์รัตน์ (คุณกบ) ค่ายโคสิงห์บ่อแร่ภูเก็ต 2561 ที่มอบ TV 40 นิ้ว พร้อมจานดาวเทียว ให้แก่ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ขอขอบพระคุณ คุณปราจรีย์ สวัสดิ์รัตน์ (คุณกบ) ค่ายโคสิงห์บ่อแร่ภูเก็ต 2561 ที่มอบ TV 40 นิ้ว พร้อมจานดาวเทียว ให้แก่ โรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561