• ภาษาไทย
    • English

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ร่วมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีฯ ร่วมต้อนรับ ให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้น้องนักเรียน และมีคณะอาจารย์ นายสัตวแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดฐานการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพทางสัตวแพทย์ 4 ฐาน ให้กับน้องนักเรียน จำนวน 120 คน