• ภาษาไทย
    • English

ขอเชิญน้องๆที่สนใจเข้าร่วมค่ายอยากเป็นสัตวแพทย์ ณสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ระหว่างวันที่ 6 - 7 กุมภาพันธ์ 2562