• ภาษาไทย
    • English

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมัน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรรมราช เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  บริการทำหมันสุนัขและแมว บริการให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงภายในงานเกษตรแห่งชาติฟรี