• ภาษาไทย
    • English

ประกวดสุนัขสายพันธ์พิทบูลและนานาพันธ์

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดประกวดสุนัขสายพันธ์พิทบูลและนานาพันธ์  ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ  ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ปี 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช