• ภาษาไทย
    • English

งานคืนสู้เหย้า ฟ้าหม่นยางนา

เมื่อวันที่  8 กุมภาพันธ์ 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดงานเลี้ยงคืนสู่เหย้า ฟ้าหม่นยางนา  ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการรพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ที่ปรึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะอาจารย์ เข้าร่วมงาน