• ภาษาไทย
    • English

โครงการทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2562 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช จัดโครงการทำบุญคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ ทางสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 นำโดย น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะอาจารย์ นายสัตวแพทย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช