• ภาษาไทย
    • English

ช่วยเหลือช้างบาดเจ็บจากการโดนยิงที่พรหมคีรี

วันที่ 5 มีนาคม 2562 ทีมสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย , คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ , ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช,ปศุสัตว์อำเภอพรหมคีรี และ โรงพยาบาลสัตว์พรหมคีรี ได้เข้าช่วยเหลือช้างบาดเจ็บจากการโดนยิงที่พรหมคีรี เบื้องต้นได้ทำการเอ็กสเรย์ ตรวจจับโลหะ เพื่อนำลูกกระสุนออกจากขาช้าง ซึ่งสามารถนำกระสุนออกจากขาช้างได้ 1 ข้างคือ ขาหน้าซ้าย อาการโดยรวมของช้างยังสามารถเดินได้ ท่าทางปกติ กินน้ำกินอาหารได้ พบขาด้านขวาบวมจากโดนยิง