• ภาษาไทย
    • English

ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10

วันที่ 9 เมษายน 2562 ชมรมสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 10 โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ ออกให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว จำนวน 721 ตัวแบ่งเป็น สุนัข 524 ตัว แมว 197ตัว ณ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร