• ภาษาไทย
    • English

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสัตวแพทย์อนุสร สมวงศ์

สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ที่ได้รับรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2562 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์