• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็ปไซต์นี้ค่ะ http://personnel.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตราและตำแหน่งนายสัตวแพทย์ จำนวน 5 อัตรา รายละเอียดเพิ่มเติมตามเว็ปไซต์นี้ค่ะ http://personnel.rmutsv.ac.th/