• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย มีความประสงค์ รับสมัครอาจารย์ 2 อัตราคุณวุฒิป.โท 1 อัตราเงินเดือน26,880บาทและค่าครองชีพพิเศษเดือนละ5,510บาทคุณวุฒิป.เอก 1 อัตราเงินเดือน29,400บาทและค่าครองชีพพิเศษ5,510บาท โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางสัตวแพทย์