• ภาษาไทย
    • English

เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์งานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด พร้อมด้วย นส.สุภาพร หนูชู นำนักศึกษา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 48 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งกระบี่ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ปูทะเล เพื่อเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้แก่นักศึกษาและเสริมสร้างประสบการณ์งานด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ทั้งนี้นักศึกษาได้ปล่อยหอยหวานทะเล ซึ่งลูกพันธุ์ดังกล่าวได้รับเริ่มต้นจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,200 ตัว ซึ่งผลผลิตนี้ผ่านการฝึกทักษะปฏิบัติการอนุบาลและการเลี้ยงหอยทะเล โดยทำการปล่อยบริเวณอ่าวน้ำเมา จ.กระบี่