Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

ประชาสัมพันธ์

  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่(ระบบ TCAS) รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หมดเขตรับสมัคร 5 มิถุนายน 2561 ด่วน คลิกเลย !!!
 
    แจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระบบ TCAS รอบ 3 (กสพท) ประจำปีการศึกษา 2561 สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) สอบถามเพิ่มเติม โทร.075-489614 ฝ่ายวิชาการและวิจัย
สัมมนา กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ตลาดแพะอาเซียนและผลิตภัณฑ์นมแพะ”
จัดโดยโครงการวิจัยต้นแบบธุรกิจสัตวเคี้ยงเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สวก. และบริษัทพรชัยอินเตอร์เทรด จำกัด 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ฯ อ.เมือง จังหวัดกระบี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น