Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วย สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์ สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ และ สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ในระหว่างวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อและกระบือเพื่อการท่องเที่ยวตำบลเกาะสุกร โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ รศ.ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ยังมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช อาจารย์ สัตวแพทย์ เป็นวิทยากรร่วมเสวนากับเกษตรกร ณ ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
วันที่ 20 มีนาคม 2561 สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาชมรมสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการการให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันภายใต้โครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 และเป็นพื้นเขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวตามประกาศของกรมปศุสัตว์โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นทั้งหมด 7 Read more »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ หลักสูตร การเลี้ยงแพะในสวนยางพารา โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี อ.สุภิญญา ชูใจ น.สพ.มรกต แสงรุ่ง และ น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น เป็นวิทยากรในการอบรมให้แก่กลุ่มเกษตรกรอำเภออ่าวลึก และเกษตรกรอำเภอเมือง ณ ศรีผ่องฟาร์ม อ.เมือง จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2561
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า) ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะขันธ์ ซึ่งในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 คณะฯ ได้นำคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ร่วมกันออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท บริการทำหมันฟรีแก่สัตว์เลี้ยง ณ อบต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช และในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 นายสัตวแพทย์และนักศึกษาได้ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยง ในพื้นที่หมู่ 1 - 10 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมโครงการพัฒนาอาหารสัตว์ต้นทุนต่ำและส่งเสริมการปลูกหญ้าอาหารสัตว์ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป นางราตรี จิตรหลัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช ให้เกียรติร่วมเปิดงานและเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมในครั้งนี้ โดยการอบรมในครั้งนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 80 คน ซึ่งเกษตรกรให้ความร่วมมือและความสนใจเป็นอย่างดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์ป่า และสัตว์ในสวนสัตว์แก่นักศึกษา ในระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 นำโดย น.สพ.อลงกรณ์ มหรรณพ คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และ ส.พญ. เบญจธรรม ไทยธรรม จากโรงพยาบาลช้าง ร่วมกันออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดยาบำรุง และยาถ่ายพยาธิให้กับช้าง ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ ทั้งหมด 7 ปาง ได้แก่ ปางช้างอ่าวนาง ซาฟารี, ปางช้างอิลิเฟ้น ปาร์ค, ปางช้างภูนาคา, ปางช้างน้อยซี่ คลองสน, ปางช้างเขาพนมเบญจา ถ้ำเสือ, ปางช้างอ่าวนาง จังเกิ้ล ทรีคกิ้ง และปางช้างห้วยโต้
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยมี ผศ. สุไหลหมาน หมาดโหยด กรรมการจัดการแข่งขันได้กล่าวรายงานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณะบดี กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ มีบุคลากรของคณะเข้าร่วมการแข่งขัน แบ่งเป็นทั้งหมด 5 สีจัดการแข่งขันกีฬาฮาเฮ ได้แก่ ดอทบอล วิ่งซุปเปอร์แมน บานาน่าโบ๊ท เรือบก และชักกะเย่อ ณ โรงยิม มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดี ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนและพัฒนาชนบท ในการจัดโครงการการให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงและทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว ครั้งที่ 1 ณ กองบัญชาการมลฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรี ศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี หัวหน้าโครงการ อาจารย์หมอ และนายสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน เพื่อควบคุมนักศึกษาทำกิจกรรมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร และโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา โดย น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ กิตติคุณพีระศักดิ์ จันทร์ประทีป คุณสารกิจ ถวิลประวัติ และคุณจันทร์เพ็ญ บุญทอง เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) บรรยายเรื่อง แนวทางการขอรับทุนวิจัย การวิเคราะห์และนำเสนอโครงการวิจัย โดยมีคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ และบุคลากร เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกา Read more »