Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

Home |

กิจกรรมภายในคณะ

เมื่อวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ครั้งที่ 9 โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 75 คน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ใหญ่ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของ “ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมั Read more »

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้แผ่นดินและกิจกรรมทำดีเพื่อพ่อ ปลูกต้นดาวเรืองให้บานสะพรั่ง โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อดีตคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้เกียรติปลูกต้นยางนาซึ่งเป็นต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้นแรก และ น.สพ. Read more »

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ดาวเรือง,ยางนาและไม้ยืนต้น) นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ปลูกต้นยางนา ต้นไม้ประจำ มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยบุคลากรของคณะร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
วันที่ 3 ตุลาคม 2560 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บุลลากรนักศึกษา และบุคคลภายนอก ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณ ณ อาคารโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดแข่งขันกีฬาฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกีฬาที่จัดแข่งขัน ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล ดอชบอล วอลเลย์บอล และกีฬาฮาเฮ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีส้ม สีม่วง สีชมพู และสีเขียว จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)
เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดค่ายสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน นำโดยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ออกให้บริการสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ยาบำรุง รวมถึงยาถ่ายพยาธิ จำนวน 698 ตัว ณ ต.ป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย อ.สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมด้วย อาจารย์ ทีมสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่มูลนิธินายศรีผ่อง - นางกี่ ภูเก้าล้วน จ.กระบี่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีทำบุญคณะ และพิธีอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับอาจารย์ใหญ่ ประจำปี 2560 นำโดย น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง สพ.ญ.สินีนาฎ เข็มบุปผา พร้อมด้วยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ได้จัดสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูและเทคนิคปฏิบัติสัตว์ทดลอง ณ ห้องบรรยาย 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ประชีพ ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กล่าวเปิดโครงการ นอกจากนี้ ศ.กิตติคุณ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้บรรยายเรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียว (one health) และ สพ.ญ. สินีนาฏ เข็มบุปผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้บรรยายเรื่อง การดูแล และเทคนิคปฏิบัติสัตว์ทดลองสำหรับงานทางด้านวิทยาศาสตร์ และ ผศ.น.สพ. Read more »

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 โดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี เป็นประธานในพิธี และมีอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักศึกษาร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย