Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการบริการด้านสุภาพช้าง
 
   
เมื่อวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2556 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ร่วมกับนายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ นายสัตวแพทย์ประจำสำนักพระราชวัง และนายสัตวแพทย์ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาออกบริการตรวจและรักษาสุขภาพช้างในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพังงา ซึ่งเป็นป้างช้างเพื่อการท่องเที่ยวจำนวนรวม 96 เชือก เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรเจ้าของช้างให้ได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพช้าง และเป็นการฝึกภาคปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยสุขภาพช้างในวิชาการฝึกปฏิบัติคลินิกเวียน 4 ให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 จำนวน 34 คน ด้วย