Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา ครั้งที่ 2/2558
   
     วันที่ 21 มีนาคม 2558 ฝ่ายบริการวิชาการคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่  โดยสพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ นำนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์และวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการบริการจัดการสุขภาพสัตว์ปีกและสัตว์เลี้ยง บริการทำหมันสุนัขแมว และฉีดวัคซีน ณ เทศบาลตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการจัดการสุขภาพสัตว์ให้กับชุมชนเป้าหมาย และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และองค์ความรู้ด้านสัตวแพทย์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เป้าหมาย  โดยมีและเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์เข้ารับบริการ ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,249 ตัว สุนัข 880 ตัว แมว 369 ตัว ถ่ายพยาธิวัว 197 ตัว และทำหมัน 34 ตัว แมว 13 ตัว สุนัข 29 ตัว