Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่พัฒนาชนบท ครั้งที่ 4/2558 : การทำหมันสุนัขและแมวจรจัดภายในมหาวิทยาลัย
   
       งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4/2558 ในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 ณ ใต้ตึกสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) โดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกให้บริการทำหมัน สุนัข และแมว วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการทางวิชาการและดูแลสุขภาพสัตว์แก่ชุมชน ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจถึงการทำงานในบทบาทวิชาชีพการสัตวแพทย์