Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท
    เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท งานบริการวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมโดย สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  ได้นำนักศึกษา และบุคลากรในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการทำหมันสัตว์เลี้ยงและการให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดการให้บริการ ดังนี้ ทำหมันสัตว์เลี้ยง 16 ตัว, ตรวจรักษาทางด้านอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก 6 ตัว ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 318 ตัว ถ่ายพยาธิสัตว์เล็ก 13 ตัว ถ่ายพยาธิโค 154 ตัว ตรวจสุขภาพและฉีดยาบำรุง 79 ตัว