Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 1
 
    ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านวิทยาการสืบพันธุ์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ และได้รับเกียรติจากอาจารย์สาทร โชติโกวิท เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในสุกร” และอาจารย์นำชัย มินะสิงห์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ในโค” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานด้านวิทยาการสืบพันธุ์ ให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทในการทำงานด้านวิทยาการสืบพันธุ์ โดยมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 47 คน