Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านสูติศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 1
 
   ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2558 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ ได้จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางด้านสูติศาสตร์แก่นักศึกษา ครั้งที่ 1 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.น.สพ.กัมพล แก้วเกษ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการตรวจระบบสืบพันธุ์ของสุกร รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติการตรวจการตั้งครรภ์ในสุกร โดยใช้เครื่องอัลตราซาวด์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานด้านสูติศาสตร์ และให้นักศึกษาได้มีความรู้และความเข้าใจถึงบทบาทในการทำงานด้านสูติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จำนวน 33 คน