Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิเต่า เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา

ชมรมสัตว์สวยงาม สัตว์เลี้ยงพิเศษ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : สสอ.สังกัดสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ จัดโครงการตรวจสุขภาพและถ่ายพยาธิเต่า เฉลิมพระเกียรติ 88 พรรษา มหาราชา ในวันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2558 ณ วัดธาตุน้อย ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาศเฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา อีกทั้งยังเป็นการฝึกประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ในการตรวจรักษาเต่า โดยมีอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 45 คน