Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข่าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน
  วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมโครงการประชาร่วมใจ ผู้ว่าฯ เดินดิน กินข้าวแกง แหลงใต้ รับใช้คนคอน โดยหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่และพัฒนาชนบท ให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันถาวรให้กับสัตว์เลี้ยงและจัดบูธประชาสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ วัดน้อมนาวาส (วัดกลอง) หมู่ 5 ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช