Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติและผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเลิศ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ ซึ่งมีแนวปฏิบัติและผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ประจำปีการศึกษา 2558 เป็นเลิศ ให้ไว้ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559