Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | สัมมนา กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2
สัมมนา กระบี่เมืองแพะ ครั้งที่ 2
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย และสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่
ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาหัวข้อ “ตลาดแพะอาเซียนและผลิตภัณฑ์นมแพะ”
จัดโดยโครงการวิจัยต้นแบบธุรกิจสัตวเคี้ยงเอื้องขนาดเล็กโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ภายใต้การสนับสนุนของ สวก. และบริษัทพรชัยอินเตอร์เทรด จำกัด 
ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมกระบี่เมอริไทม์ฯ อ.เมือง จังหวัดกระบี่ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
สำรองที่นั่งได้ที่สภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ หรือคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย โทรศัพท์ 075-489611