Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการกีฬาฟ้าหม่นยางนาเกมส์ ครั้งที่ 6
 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการกีฬาฟ้าหม่นยางนาเกมส์ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก อ.สพ.ญ.สินีนาถ เข็มบุปผา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย (ทุ่งใหญ่)