Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ คลองท่าดี
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 ศูนย์วิจัยและคลินิกสุขภาพสัตว์น้ำ นำโดย ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ นายสมยศ นาครัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด นครศรีธรรมราช จำนวน 25,000 ตัว ณ คลองท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช