Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ คณบดี อ.สพ.ญ. มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่  พร้อมด้วยทีมสัตวแพทย์ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 , 5 ออกให้บริการหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เพื่อให้บริการทางวิชาการในการตรวจสุขภาพ สัตว์เลี้ยง ปศุสัตว์ ช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ในพื้นที่ โดยบริการผ่าตัดทำหมันสัตว์เลี้ยง จำนวน 31 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 436 ตัว ถ่ายพยาธิสัตว์เลี้ยง จำนวน 42 ตัว และตรวจสุขภาพเบื้องต้นพร้อมทั้งฉีดยาบำรุงให้กับโค จำนวน 118 ตัว