Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการดูนก ชมบัวแดง แลควายน้ำ
 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 นำโดย อ.สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอื้อละพันธุ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยอาจารย์ สัตวแพทย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 32 คน เข้าร่วม โครงการดูนก ชมบัวแดง และควายน้ำ จัดโดยสโมสรนักศึกษา ร่วมกับชมรมสัตว์สวยงาม สัตว์เลี้ยงพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (สสอ.) เพื่อฝึกการใช้กล้องดูนก เรียนรู้วิธีการสังเกตพฤติกรรมของสัตว์ในธรรมชาติ ได้แก่ นก ปลา แมลง และควายน้ำ ณ บึงบัวทะเลน้อย ต.ทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง