Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 หน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย อ.สพ.ญ.มธุรส สุวรรณเรืองศรี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมด้วย อาจารย์ ทีมสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ลงพื้นที่มูลนิธินายศรีผ่อง - นางกี่ ภูเก้าล้วน จ.กระบี่ ให้บริการผ่าตัดทำหมันถาวร ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยง พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพสัตว์