Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | ค่ายสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน
เมื่อวันที่ 9 - 10 กันยายน 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดค่ายสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน นำโดยอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษา ออกให้บริการสุขภาพสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้ยาบำรุง รวมถึงยาถ่ายพยาธิ จำนวน 698 ตัว ณ ต.ป่าพยอม อ.ป่าพยอม จ.พัทลุง