Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | กีฬาฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 7
เมื่อวันที่ 24 กันยายน ที่ผ่านมา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดแข่งขันกีฬาฟ้าหม่นยางนา ครั้งที่ 7 โดยได้รับเกียรติจาก น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 6 เข้าร่วมการแข่งขัน ซึ่งกีฬาที่จัดแข่งขัน ได้แก่ ฟุตซอล แชร์บอล ดอชบอล วอลเลย์บอล และกีฬาฮาเฮ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 5 สี ได้แก่ สีน้ำเงิน สีส้ม สีม่วง สีชมพู และสีเขียว จัดขึ้น ณ อาคารกิจกรรม วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)