Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า
วันที่ 20 มีนาคม 2561 สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี หัวหน้าหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำอาจารย์ นายสัตวแพทย์ และนักศึกษาชมรมสัตวแพทย์ศรีวิชัยอาสาพัฒนาชนบท เข้าดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการการให้ความรู้และฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยลงพื้นที่เทศบาลตำบลทุ่งสัง อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพื้นที่ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกันภายใต้โครงการตำบลสุขภาพสัตว์พัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561 และเป็นพื้นเขตระบาดโรคพิษสุนัขบ้าชั่วคราวตามประกาศของกรมปศุสัตว์โดยดำเนินการครอบคลุมพื้นทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มียอดรวมการฉีดวัคซีนในสุนัขและแมวเข้าทั้งสิ้น 1,041 ตัว