Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า และตรวจสุขภาพ
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.วิภาวี แสงสร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วย สพ.ญ.เฟื่องฟ้า ดำจำนงค์ สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ และ สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ สัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาลสัตว์เล็ก ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช