Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | โครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำโดย สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ บุคลากรและนักศึกษา ดำเนินการจัดโครงการสร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพการสัตวแพทย์ในชนบทสำหรับนักศึกษา ร่วมกับโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยเทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จำนวน 500 ตัว เพื่อเป็นการรณรงค์และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า