Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในการแข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 32 “สุวรรณภูมิเกมส์” โดยมีรายชื่อ นักศึกษาที่ได้รับรางวัล ดังนี้
1. นางสาวขวัญชนก เขตรสัตย์
2. นางสาวน้ำฝน แซ่ฮั่น
3. นางสาวมีนตรา ระนาดแก้ว
4. นางสาววิศรุตา ด้วงกูล
5. นางสาวรัญชิดา เจริญทิพากร
และขอแสดงความยินดีกับ นางสาววิชชา มีทอง ซึ่งได้รางวัล ดาว 9ราชมงคล ครั้งที่ 32 ในการเข้าร่วมประกวด RMUT Sport Boy & Sport Girl 2016