• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร อาจารย์อัตราจ้าง ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ (ปริญญาโท) จำนวน 4 อัตรา และตำแหน่งอาจารย์ (ปริญญาตรี 6 ปี) จำนวน 5 อัตรา  ตั้งแต่วันที่ 11 -18 พฤษภาคม 2566 
ทางเว็บไซต์ http://job.rmutsv.ac.th/

แนบไฟล์เอกสาร: