• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 ทางเว็บไซต์http://job.rmutsv.ac.th/