• ภาษาไทย
    • English

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด จำนวน 1 อัตรา