Get Adobe Flash player
  • ภาษาไทย
  • English

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์


"ยินดีต้อนรับเข้าสู่ คณะสัตวแพทยศาสตร์"

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | ค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 21 – 25 ตุลาคม 2560 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย      จัดโครงการค่ายสัตวแพทย์ราชมงคลศรีวิชัยอาสาบริการชุมชน ครั้งที่ 9 โดยมี น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ นายสัตวแพทย์ บุคลากร และนักศึกษา จำนวน 75 คน ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ใหญ่ ให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของ “ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์อำเภอ รวมถึงกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครอีกหลายท่าน” ซึ่งช่วยประสานงานเป็นอย่างดี นอกจากนั้นได้ช่วยกันปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีอาคารเรียน และสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลทางพูน