Get Adobe Flash player

ปฏิทินคณะสัตวแพทยศาสตร์

หน้าแรก | กิจกรรมภายในคณะ | สัตวแพทย์เคลื่อนที่ค่ายเทพกษัตรี ศรีสุนทร
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 น.สพ.สิริศักดิ์ ชีช้าง คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ ผศ.สุไหลหมาน หมาดโหยด ผู้ช่วยคณบดี ได้ตรวจเยี่ยมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนและพัฒนาชนบท ในการจัดโครงการการให้ความรู้ด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยงและทำหมัน ฉีดวัคซีนสุนัข และแมว ครั้งที่ 1 ณ กองบัญชาการมลฑลทหารบกที่ 43 ค่ายเทพสตรี ศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช โดยมี สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี หัวหน้าโครงการ อาจารย์หมอ และนายสัตวแพทย์ เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน เพื่อควบคุมนักศึกษาทำกิจกรรมดังกล่าว