• ภาษาไทย
    • English

การวางแผนผลิตแพะและแปรรูปเพื่อการส่งออก

 

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นำโดย ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปศุสัตว์นครศรีธรรมราช

สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี น.สพ.มรกต แสงรุ่ง น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น อาจารย์สุภิญญา ชูใจ และนักศึกษาฝึกงาน

ร่วมกับสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่ จัดการประชุมหารือ เรื่องการวางแผนผลิตแพะและแปรรูปเพื่อการส่งออก ณ กระบี่รีสอร์ท จังหวัดกระบี่