• ภาษาไทย
    • English

ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน แพะ-แกะ อำเภอพิปูน

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย

นำโดย สพ.ญ.ภรณ์ทิพย์ ทองมณี น.สพ.จตุรพัฒน์ คำแป้น อาจารย์สุภิญญา ชูใจ

และนิสิตฝึกงานจากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ได้เดินทางลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยวแพะ-แกะพิปูน และกลุ่มผู้เลี้ยงโคยางค้อม

เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพ ทำพันธุ์ประวัติสัตว์ และทำการชั่ง น้ำหนักแพะ เพื่อทดลองสูตรอาหาร