• ภาษาไทย
    • English

พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่ 4

 

พิธีมอบเสื้อกาวน์ขาวแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ชั้นปีที่ 4

โดยมี ผศ.น.สพ.ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์ อดีตคณบดีให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

พร้อมด้วยคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมและให้โอวาสแก่นักศึกษา

นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองและนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความยินดี

ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561