• ภาษาไทย
    • English

โครงการ “เปิดบ้านราชมงคล Open House”

วันที่ 31 สิงหาคม2561คณะสัตวแพทยศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมจัดโครงการ “เปิดบ้านราชมงคล Open House” ภายใต้หัวข้อ “เรียนสัตวแพทย์ เรียนอะไร เรียนทำไมอยากรู้มาดูที่นี่ สัตวแพทย์ศรีวิชัย มีคำตอบให้”โดยมีอาจารย์ นายสัตวแพทย์ นักวิทยาศาสตร์และนักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมจัดโครงการให้กับครูแนะแนวและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่