• ภาษาไทย
    • English

มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน

วันที่ 15 สิงหาคม 2561 สพ.ญ.ดร.วิภาวี แสงสร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก และ สพ.ญ.ซาราห์ นิแอ ได้มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศจีน ในการฝึกประสบการณ์ที่คณะสัตวแพทยศาสตร์